Aji Luhung

Aji luhung lain keur ukur Aji luhung lain keur raksa Aji luhung ayana darma Darma jalma ka nu maha kawasa Cing teang ka sagara Moal aya harta nu nyampak Jug jugjug unggal gunung, moal aya anu napak Ilaing geus musti gusti, matak lampah paripolah keur nu maha kawasa Tunggal sawenang moal menggas ku cadas Coba... Continue Reading →

Iber Langit

Iber langit mawa gerentes dina hati nu guligah Aya rasa yen geus waktuna kuring tandang Nyanding ngaran Batari nu saujratna Karek rumangsang dina raga Mawangi nu surti Batari hadir nincak dina sanubari Gerakna hibar na warna bulan jadi pualam Mawa raga dina jati saestuning ati nu sajati Ieu hibar jadi wanci Batari geus nyanding di... Continue Reading →

Layung

Saulas rasa disimpen dina katumbiri panca warna. Aya dina satiap beja nu nyaritakeun kaayaan dina raga pada suka. Ciibun jeung cihujan ngahiji jadi das nu ngamalir ati. Mapag cangcaya anu henteu dipercaya. Pangumbara dina cangcaya, jadi ragam na carita. "Inyana dina rasa, nu kabawa ku sakaba-kaba. Meier carita moal aya cara, lir totonden anu mere... Continue Reading →

Lalaki Nu Nitip Alam

Lalaki tengah tuwu neuteup ka pasawahan nu hejo ngemploh. Hiliwir angin gugupay ka bulu mata ngajak nutup bola mata. Tapi lalaki nu ngiuhan dina suang nu dipayungan eurih nahan tunduh. "Iraha kuring bisa ningal anjeun deui," teuteupna anteb neuteup titipan Dewi Pohaci, tresnana Sang Dewi dina hejona pahumaan asri. Hiliwir angin, cerecet manuk nu recet,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: