YBM PLN Bersihkan Pantai Pulau Pramuka dan Panen Rumput Laut

Sang surya sudah lingsir ngulon, cahayanya bersinar terang di pantai Pulau Pramuka. Silau mentari tak mencegah Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN, Niru Nabi Foundation bersama warga setempat untuk membersihkan pantai di seputar Kepulauan Seribu, salah satunya di Pulau Pramuka. Kehadiran YBM PLN bersihkan Pantai Pulau Pramuka dan panen rumput laut sebagai suatu kegiatan untuk menjaga... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: