Layung

Saulas rasa disimpen dina katumbiri panca warna. Aya dina satiap beja nu nyaritakeun kaayaan dina raga pada suka. Ciibun jeung cihujan ngahiji jadi das nu ngamalir ati. Mapag cangcaya anu henteu dipercaya. Pangumbara dina cangcaya, jadi ragam na carita. "Inyana dina rasa, nu kabawa ku sakaba-kaba. Meier carita moal aya cara, lir totonden anu mere... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: