Gumati Operasi

Ijah jalan mapay-mapay galengan sawah, sukuna perih balas nincak taneuh garing.Sarung disingsingkeun bakat ku hayang gancang leumpang, muru ranca nu koredas caina teu ayaan. "Kamana Ceu? Meni tuturubun kitu bangun nu rurusuhan?" Tanya Mang Juhe nu pasanggrok di galengan. "Nya puguhan Kang, aya telepon ti rumah sakit, ceunah si Neng kacilakaan. Si Neng rek dioperasi,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: