Gumati Operasi

Ijah jalan mapay-mapay galengan sawah, sukuna perih balas nincak taneuh garing.Sarung disingsingkeun bakat ku hayang gancang leumpang, muru ranca nu koredas caina teu ayaan. "Kamana Ceu? Meni tuturubun kitu bangun nu rurusuhan?" Tanya Mang Juhe nu pasanggrok di galengan. "Nya puguhan Kang, aya telepon ti rumah sakit, ceunah si Neng kacilakaan. Si Neng rek dioperasi,... Continue Reading →

Naratas Jalan Mulang

Sapanjang jalan aya carita nu maturan Dipirig ku hariring kawih nu leuwang Dipepende ku hiliwir angin nu simpe Ngajak mulang ka sarakan Lalaunan mapay jalan pinuh jungkrang Mipir gawir nu lungkawing Milih jalan nu mernah Di antara cagak kahayang Aya harewos yen mulang can waktuna Balik can mangsana Barang ringkang kalah nyorang gelebug waktu Ti... Continue Reading →

Warangkak

Liar dina angkara rasa Kuring aya dina diri warangka Nu nyimpen salaksa rusiah Jalan getih nu can dimipoga Carita jeung kalangkang ting jorelat mapag wanci nu mustari Sakapeng asa aheng, aya rupa-rupa kuring dina kurung Nyarita satarabasna, dina mangsa nu teu jamuga Kalakay nu ragrag lir totonden, yen geus cunduk kana waktuna... Ninggang kana mangsana... Continue Reading →

Iber Langit

Iber langit mawa gerentes dina hati nu guligah Aya rasa yen geus waktuna kuring tandang Nyanding ngaran Batari nu saujratna Karek rumangsang dina raga Mawangi nu surti Batari hadir nincak dina sanubari Gerakna hibar na warna bulan jadi pualam Mawa raga dina jati saestuning ati nu sajati Ieu hibar jadi wanci Batari geus nyanding di... Continue Reading →

Lalaki Nu Nitip Alam

Lalaki tengah tuwu neuteup ka pasawahan nu hejo ngemploh. Hiliwir angin gugupay ka bulu mata ngajak nutup bola mata. Tapi lalaki nu ngiuhan dina suang nu dipayungan eurih nahan tunduh. "Iraha kuring bisa ningal anjeun deui," teuteupna anteb neuteup titipan Dewi Pohaci, tresnana Sang Dewi dina hejona pahumaan asri. Hiliwir angin, cerecet manuk nu recet,... Continue Reading →

Sajak Sunda; Jingga

Dina wirahma rasa, aya gerentes dina hate Jingga, "Tresna..." Rasa anu sumayabah dina dada, minuhan rasa jiwa. Kuring keom pasa Ambu nyarita, "Jingga, geus nitis dina waktuna, nincak dina mangsana, anjeun ayeuna ngadahup jeung lakirabi." Langit cangra taya haleumheum peteng, sumirat ponen poe nyaangan hate nu merekah ku rasa cinta. Hiliwir angin peuting jadi tintrim,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: