Ijah jalan mapay-mapay galengan sawah, sukuna perih balas nincak taneuh garing.Sarung disingsingkeun bakat ku hayang gancang leumpang, muru ranca nu koredas caina teu ayaan.
“Kamana Ceu? Meni tuturubun kitu bangun nu rurusuhan?” Tanya Mang Juhe nu pasanggrok di galengan.
“Nya puguhan Kang, aya telepon ti rumah sakit, ceunah si Neng kacilakaan. Si Neng rek dioperasi, dokterna nelepon menta persetujuan jeung duit jang operasina,” jawab Ijah.
“Euleeeuh… Neng Gumati kacilakaan?”
“Nya Mang,” jawab Ijah bari ngahuleng.
“Kacilakaan naon? Lain si Neng teh keur sakola di kota?”
“Nya, puguhan. Tadi si Neng geus ditelepon jang mastikeun, tapi hapena paeh.”
“Tuh, Kang Syamsuri datang,” tunjuk Mang Juhe.
“Aya naon Nyi? Geuning teu mawa timbel?” Tembal Kang Syamsuri nu geus aya di tukeangeun nu ngobrol.

“Syukur Akang nyampeurkeun. Si Neng kacilakaan di rumah sakit, dokterna menta duit depe jang operasi.”
“Rumah sakit mana? Hayuk urang kaditu?” Tanya Kang Syamsuri.
“Teu nyebutkeun ngaran rumah sakitna mah da tadi dokter buru-buru, ieu ditungguan satengah jam jang transfer duit, depe biaya operasi,” jawab Ijah bari murubut cipanon.
“Tenang Ijah, budak mah moal nanaon meureun,” jawab Kang Syamsuri. “Juhe, panganteurkeun ka kota kacamatan jang nransfer budak, ngke urang ka rumah sakitna.”
“Hayuk Kang, ku abi dianter.”
“Nya, nuhun nya Juhe.”
Hape disada, Ijah langsung muka sms. “Ieu Kang nomer rekeningna, menta lima juta. Boga timana duit lima juta,” Ijah ngaringhak ceurik.
“Sabar, Jah…” Jawah Kang Syamsuri sarua baluengna.
“Lain Neng Kokom, putrina Pak Lurah oge babaturan sakolana si Neng, Ceu?” Juhe nanya ka Ijah.
“Ny, malah sakelas mun teu salah mah,” jawab Ijah.
“Aya nomer teleponna Neng Kokom teu Ceu? Telepon heula Neng Kokom sugan apal rumah sakitna?” Ceuk Juhe.
“Aya asana mah, si Neng pernah nelepon ka Neng Kokom pake nomer Eceu,” tembal Ceu Kokom bari ngoprek hape. “Aya He, nomer telepon Neng Kokomna.” Ijah langsung neepon.
“Alhamdulillah…” jawab Kang Syamsuri jeung Juhe.
“Hallo… Assalamu’alaikum Neng Kokom, ie Bi Ijah, emakna Gumati,” Ijah nelepon. “Oh kitu, alhamdulillah… keur ngabaso?”
“Alhamdulillah…,” jawab Syamsuri jeung Juhe barengan.
“Tadi aya nu nelepon si Neng kacilakaan rek doperasi, dokterna menta duit jang operasi lima juta. Muhun… muhun… Neng Kokom keur ngageroan Gumati.” Ijah ngaharewos. “Neeeeeng, syukur alhamdulillah salamet. Tadi aya nu nelepon Neng kacilakaan, emak meni reuwas. Ooooh… nya Neng, jigana penipuan. Ka EMak menta duit lima juta jang biaya operasi. Syukur ari Neng sehat mah. Ku naon hape pareun, teu bisa di telepon? Ooooh… Nya atuh. Syukur ari sehat mah.” Hape dipareman.
“Kumaha?” Tanya Kang Syamsuri jeung Juhe.
“Ceuk si Neng, nu tadi teh telepon penipuan.”
“Nuhun Juhe, tos pangingetkeun nelepon Neng Kokom,” ceuk Kang Syamsuri.
“Muhun, Kang… Sami-sami.”

Advertisement