Menjaga Pamali dalam Tradisi Kearifan

Ketika berkunjung ke Kampung Naga, tour guide menjelaskan bahwa yang menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal Kampung Naga adalah Pamali. Kata ini sering saya dengar, bahkan orangtua dan nenek sering mengucapkan dan menerapkan saya tentang pamali tersebut.

IMG_2881

Pamali merupakan kata sakti. Bila nenek melarang sesuatu, lalu bertanya kenapa tidak boleh dilakukan, maka jawabannya adalah pamali. Salah satu contohnya adalah bagi yang belum menikah, pamali untuk makan bawang pucai, duduk di depan pintu, makan buah-buahan yang asam ketika sore. Saya pernah menanyakan larangan tersebut kepada nenek, jawaban nenek, pamali. Kemudian saya susul kembali pertanyaan dengan menanyakan, apa itu pamali? dan jawabannya adalah pamali itu pamali.

Saya sebenarnya penasaran akan makna pamali itu sendiri, namun kalau saya mengejar langsung pertanyaan terus menerus, maka nenek akan marah karena itu menunjukkan ketidakpatuhan saya kepada orangtua. Kini, sudah lama saya tidak mendengar kata pamali, sejak nenek meninggal-Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya.

Baru kemaren sepulang dari Kampung Naga, rasa penasaran akan kata Pamali kembali muncul. Betapa kata Pamali itu telah mampu menjaga kelestarian alam dan tradisi kearifan lokal yang penuh makna dan filosofis. Saya teringat sama nenek yang sering mengingatkan saya banyak hal dan mengaitkannya dengan pamali. Karena keterbatasan saya, maka saya pun mencari makna dari istilah Pamali di Om Google. Saya pun mendapatkannya, website https://su.wikipedia.org/wiki/Pamali.

Pamali merupakan larangan orangtua dari melakukan sesuatu karena terdapat dampak dari perbuatan tersebut. Kata Pamali dalam Kamus Basa Sunda, yang ditulis oleh R.A. Danadibrata (2006) menyebutkan kata Pamali dikaitkan dengan kata, “pahing, buyut, kapamlian, palangan, pantrang, dan cadu.”

Kata Pamali sendiri ada dalam Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian yang diterjemahkan oleh Saleh Danasasmita (Saleh Danasasmita, 1987), yaitu:

(Carek) sanghyang siksa, ngising ma tujuh lengkah ti jalan, kiih ma tilu lengkah ti jalan. Boa mo nemu picarekeun sakalih ja urang nyaho di ulah pamali.Kaulah ma duka, pamali ma paeh, deung jeungjeueung gagawar, pucuk tambalung, sugan tampyan dalem, kandang larang(an), bale larangan.

Kata Pamali juga terdapat pada carita pantun Badak Pamalang yang diterjemahkan oleh Ajip Rosidi (Ajip Rosidi, 1971), yaitu:

Cing suci kami dek diajar ngawih/ Saeutik beunang mihuit/ Kawih kami sudi mandi/ Kawih kami suda pulang/ Saeutik tamba pamali/ Mangka unggut maung/ Mangka golong na karémbong/ Mangka pecat bentén omas/ Lekat-lekat katalanjuran/ Pantes lempenganeun saur.

Pamali juga ada pada carita pantun Buyut Buyut Orényéng (Ajip Rosidi, 1976), yaitu:

Baringbing sumping balikan/ Bak layar gancang pulangan/ Pamali teu dibalikeun/ Halangan teu dipulangan/ Sungkanan barang pulangan/ Demi cangkang jeung eusina/ Mangsing sarua lobana/ Bisi kawih mamaruan/ Ja kawih mangdaya tineung/ Ceuk buyut tuha mara tuha/ Katénjo ku enya baé/ Enya pamali teuing/ Nu nungkul dipukul/ Nu hasrah dirasah/ Nu éléh diparoléh/ Matak teu tinggil juritan/ Matak teu jaya perangan/ Matak pupul pangaruh/ Matak tambar berekat/ Matak teu mahian sing barang pasini.

Terdapat juga pada dangding Haji Hasan Mustapa, yaitu:

//Sirna rasa rasaning pasti/ raga raraganing rasa/ janggélék rasaning déwék/ duk lungsur ti satuhu/ bijil gingsir sih jeung sedih/ alaming kamanusan/ pangjurung kasarung/ ngumbara di alam dunya/ ngulik harti nguriling néangan gusti / ku pantang pamalina// .

Allah nu teu paya nitah/ Gusti nu ngalindih abdi/ teu paya tunda talatah/ lain Gusti nu sasari/ bisi kacingcirihi/ tutur kalebur ku catur/ nya loba katilarna/ ku abdi lain sajati/ rasa dunya salia ka pamalina// Kapamalina kaula/ hayang ngahiji jeung Gusti/ kapamalina kaula/ birahi ku agung Gusti/ jadi paisin-isin/ nya lumpuh pajauh-jauh/ tuman ti sasarina/ abdi malibir ka Gusti/ ana mudal nanya katunggalanana//.

Ternyata, kata pamali memang sudah ada dalam naskah-naskah kuno Sunda, namun seiring waktu, kata pamali sudah mulai dilupakan dan diabaikan. Bahkan, pamali untuk kebaikan diri sendiri sudah tidak dipedulikan, apalagi kalau melihat keadaan sekarang yang mengabaikan lingkungan dan alam. Hutan dirusak, pohon-pohon ditebang, kabuyutan dimusnahkan, dan tradisi dihilangkan.

4 thoughts on “Menjaga Pamali dalam Tradisi Kearifan

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: