Cimata nutup panca indra
nembrehkeun kasedih nu boga jiwa
Kuring leungit dina raga nu sampurna
Nutup sagala rupa silsilah jeung katresna
Keur aya dina nyikcrik lampah dina sumarambah
Kamana kuring miang?
Mun anjeun miharep kuring nyingkah
***
Ceurik anjeun ngageri nembus panca indra
Tangis anu ngegederkeun langit, nembrag gunung nu ngajungkiring
Anjeun miang lain kuring usir
Tapi anjeun anu milih dina kaayaan raga nu narima
Kaayaan nu teu aya jadi aya
nu euwueh jadi aya, nu aya jadi euweuh
Suwung
lain saukur uwung-uwung
Mapak mega tanpa taraje
Nyampe dina hate nu teu lewa lewe
Cicing
Caringcing
Cicing

Advertisement