Leungit

Cimata nutup panca indra
nembrehkeun kasedih nu boga jiwa
Kuring leungit dina raga nu sampurna
Nutup sagala rupa silsilah jeung katresna
Keur aya dina nyikcrik lampah dina sumarambah
Kamana kuring miang?
Mun anjeun miharep kuring nyingkah
***
Ceurik anjeun ngageri nembus panca indra
Tangis anu ngegederkeun langit, nembrag gunung nu ngajungkiring
Anjeun miang lain kuring usir
Tapi anjeun anu milih dina kaayaan raga nu narima
Kaayaan nu teu aya jadi aya
nu euwueh jadi aya, nu aya jadi euweuh
Suwung
lain saukur uwung-uwung
Mapak mega tanpa taraje
Nyampe dina hate nu teu lewa lewe
Cicing
Caringcing
Cicing

4 thoughts on “Leungit

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: