Naratas Jalan Mulang

Sapanjang jalan aya carita nu maturan
Dipirig ku hariring kawih nu leuwang
Dipepende ku hiliwir angin nu simpe
Ngajak mulang ka sarakan

Lalaunan mapay jalan pinuh jungkrang
Mipir gawir nu lungkawing
Milih jalan nu mernah
Di antara cagak kahayang
Aya harewos yen mulang can waktuna
Balik can mangsana

Barang ringkang kalah nyorang gelebug waktu
Ti soledat na paripolah salah
Ti gebrus ka lembah hariwang
Aya kumolepat kingkilabatan ati
Bet kapahung ku waktu
Ka sarung ku kahayang nu pasulabreng
Ka sasar ku langkah nu nyimpang

Antara halimun jeung mega nu malekmeuk
Nyimpen hujan cipanon ka hanjakalan jeung pangampunan
Tapi tutunggul gunung jadi pangharepan
Hibarna surya jadi tumpuan
Yen masih bisa naratas jalan mulih ka jati mulang ka asal

One thought on “Naratas Jalan Mulang

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: