Aji luhung lain keur ukur
Aji luhung lain keur raksa
Aji luhung ayana darma
Darma jalma ka nu maha kawasa
Cing teang ka sagara
Moal aya harta nu nyampak
Jug jugjug unggal gunung, moal aya anu napak
Ilaing geus musti gusti, matak lampah paripolah keur nu maha kawasa
Tunggal sawenang moal menggas ku cadas
Coba deuleu ku sia
Aya rasa nu milih buana atawa aya dina rasa pangersa nu maha pangawasa
Cing caringcing dina ati
Mikir dina kahirupan pati
Maka banda jeung sagala nu aya di alam dunya
Bakal abidin miboga
Tong bangga hirup katalangsara
Laen eta dasar mihirup
Jumantara sapangersa
Nurut anu dipikahayang
Loba jalma nu menta-menta
Naha eta nu ngaranna mitresna
Kuring aya di na raga
Sinuwun na pangersa nu ngajaga jeung ngariksa saunggul jiwa
Nu cicing dina waragad tanpa paksa jeung sangsara

Advertisement