Aji Luhung

Aji luhung lain keur ukur
Aji luhung lain keur raksa
Aji luhung ayana darma
Darma jalma ka nu maha kawasa
Cing teang ka sagara
Moal aya harta nu nyampak
Jug jugjug unggal gunung, moal aya anu napak
Ilaing geus musti gusti, matak lampah paripolah keur nu maha kawasa
Tunggal sawenang moal menggas ku cadas
Coba deuleu ku sia
Aya rasa nu milih buana atawa aya dina rasa pangersa nu maha pangawasa
Cing caringcing dina ati
Mikir dina kahirupan pati
Maka banda jeung sagala nu aya di alam dunya
Bakal abidin miboga
Tong bangga hirup katalangsara
Laen eta dasar mihirup
Jumantara sapangersa
Nurut anu dipikahayang
Loba jalma nu menta-menta
Naha eta nu ngaranna mitresna
Kuring aya di na raga
Sinuwun na pangersa nu ngajaga jeung ngariksa saunggul jiwa
Nu cicing dina waragad tanpa paksa jeung sangsara

2 thoughts on “Aji Luhung

Add yours

  1. Tiasaan 🙂 abdi mah nyarios sunda ge dilereskeun wae ku pun biang. mung anjeuna, guru basa sunda abdi, ayeuna mah tos ngantunkeun

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: