Iber Langit

Iber langit mawa gerentes dina hati nu guligah
Aya rasa yen geus waktuna kuring tandang
Nyanding ngaran Batari nu saujratna
Karek rumangsang dina raga Mawangi nu surti
Batari hadir nincak dina sanubari
Gerakna hibar na warna bulan jadi pualam
Mawa raga dina jati saestuning ati nu sajati
Ieu hibar jadi wanci
Batari geus nyanding di kiwari
Jadi rasa na sukma nu saujratna
Turun ka dunya ngajangelek jadi putri anu gumati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: