Iber langit mawa gerentes dina hati nu guligah
Aya rasa yen geus waktuna kuring tandang
Nyanding ngaran Batari nu saujratna
Karek rumangsang dina raga Mawangi nu surti
Batari hadir nincak dina sanubari
Gerakna hibar na warna bulan jadi pualam
Mawa raga dina jati saestuning ati nu sajati
Ieu hibar jadi wanci
Batari geus nyanding di kiwari
Jadi rasa na sukma nu saujratna
Turun ka dunya ngajangelek jadi putri anu gumati

Advertisement