Kareta

Kareta nu panjang leuwih ti titinggi, lir wirahma rasa dina diri. Kuring neuteup ciri nu teu pasti, pertanda anu kuring sorangan teu ngarti.

Naon anu geus karandapan ku kuring, nepi sora kareta sarua jeung gumuruhna rasa. Kuring resep naek kareta.

“Baheula anjeun naek kareta kuda. Nembus gunung jeung mayapada. Mun ras aya dunya. Anjeun Malay leuweung jeung sagara.” Sora tanpa jirim merebeja.

“Saha anjeun? Sora tanpa jisim.” Kuring nanya.

“Kuring ngabejaan, anjeun geus nguriling dunya, malah mayapada anu can kasorang ku jalma,” jawab sora nu teu mangrupa.

Kareta terus maju tanpa jeda waktu. Tuuuut…tuuuut….tuuuut…. Dina pagelaran alam dunya, kuring aya dina raga nu nash geus ditulis dina gurat takdir.

5 thoughts on “Kareta

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: