Siapa manusia itu sebenarnya? Apa yang ada di dalam diri manusia? Siapa yang menciptakannya? Dari mana datangnya manusia? Kemana akan perginya manusia? Apa tujuannya manusia berada di dunia ini?

Pertanyaan-pertanyaan dasar inilah yang mengajak kita untuk mengenal diri sendiri.  Ternyata, manusia itu bukan hanya sekedar hidung, mata, telinga, wajah, tangan, kaki dan sebagainya yang sering disebut tubuh atau jasad. Tetapi, ada roh, jiwa, dan akal yang merupakan potensi gaib manusia. Demikian kata Ahmad Syauqi Ibrahim dalam bukunya, “Ar-Ruh wannafs wa aql wa qarin.”

Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul, “Misteri Potensi Gaib Manusia; Kajian Analitis tentang roh, jiwa, akal, dan qarin dari sudut pandang agama Islam dan ilmu pengetahuan modern.”

d6e17-misteri-potensi-gaib-manusia-3d-tif

Judul Buku: Misteri Potensi Gaib Manusia- Kajian Analitis tentang Roh, Jiwa, Akal dan Qarin dari Sudut Pandang Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern
Penulis: Ahmad Syauqi Ibrahim
Tebal: 14 x 20,5 cm

Buku ini memaparkan tentang roh, jiwa, akal, dan qarin yang dikaji secara detail berdasarkan dalil-dalil syariat yang dipadu dengan tinjauan ilmiah. Tidak hanya itu, buku ini juga menjelaskan secara terperinci  apakah roh sama dengan nyawa? Di manakah roh ketika manusia menghadap Sang Pencipta, apakah jiwa tetap hidup setelah kematian raga atau jasad? Apa yang dimaksud qarin serta apa hubungannya dengan manusia? Dan apakah qarin menyertai manusia di dunia saja? Lalu bagaimana dengan pendapat adanya reinkarnasi?

Semoga dengan membaca buku ini, kita dapat mengenal siapa diri kita sehingga kita dapat mengenal Allah s.w.t., Tuhan Semesta Alam. Amin.

Advertisement